Denne hjemmeside (agm-software.com) ejes af AGM Software OÜ ( Harju maakond, Tallinn, Sepapaja tn, 15551, 6 ) (“sælgeren”, “vi” eller “AGM Software OÜ”).

Personlige data
Vi informerer dig om, at de personlige data, der indsamles på webstedet, under ingen omstændigheder vil blive distribueret til tredjeparter eller solgt, lejet eller udlånt. I overensstemmelse med loven har du ret til at få adgang til, ændre, rette og slette alle data vedrørende dig (art. 34 i den franske databeskyttelseslov af 6. januar 1978). Du kan til enhver tid anmode om at udøve denne ret enten ved at kontakte os via live-chatten eller via e-mail-adressen shop@agm-software.com eller ved at sende os et brev til redaktørens adresse.

Analyse af trafik
Dette websted bruger Google Analytics, en webtrafikanalysetjeneste leveret af Google Inc (“Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer, for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Google bruger disse oplysninger til at evaluere de besøgendes brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet til webstedsoperatører og levere andre tjenester i forbindelse med webstedsaktivitet og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor det kræves ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke forbinde din IP-adresse med andre data, som Google er i besiddelse af. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Men hvis du gør det, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside giver du samtykke til, at Google behandler data om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle salgsbetingelser (i det følgende benævnt “GTCS”) for AGM Software OÜ gælder for alle kontrakter, der er indgået mellem sælgeren og en kontraktpart (i det følgende benævnt “kunden”), og som vedrører salg, levering eller midlertidig overførsel af forskelligt digitalt indhold, digitale produkter eller ikke-digitale produkter (alle i det følgende benævnt “produkter”). For så vidt som sælgeren også tilbyder tjenester, leveres disse udelukkende som tilknyttede tjenester til de førnævnte salgskontrakter. Kundens generelle forretningsbetingelser, der afviger fra, modsiger eller supplerer disse generelle forretningsbetingelser, bliver kun en integreret del af kontrakten, hvis og i det omfang sælgeren udtrykkeligt har accepteret, at de træder i kraft. Sælgeren accepterer ikke stiltiende kundens GTC ved hjælp af et kontraktforhold. Dette krav om godkendelse gælder i alle tilfælde, også selv om sælgeren f.eks. leverer tjenester til kunden uden betingelser og med kendskab til kundens GTCB.

1.2 Disse GTC gælder for både forbrugere og virksomheder. Medmindre andet er angivet i nedenstående vilkår og betingelser, gælder alle vilkår og betingelser for både erhvervs- og forbrugeraftaler. Hvis visse betingelser ikke gælder (eller kun gælder i modificeret form) for forbrugere, er dette udtrykkeligt angivet.

1.3 Disse vilkår gælder også for fremtidige kontraktforhold mellem kunden og sælgeren, hvis kunden er en virksomhed.

1.4 I henhold til disse betingelser omfatter digitalt indhold digitale tilbud, der ikke er digitale produkter, såsom adgangskoder, produktnøgler eller anden information i digital form.

1.5 I henhold til disse GTC’er defineres digitale produkter som software uden et fysisk medium, som sælgeren leverer i immateriel form ved hjælp af download – hvor det er relevant, ved at give visse brugsrettigheder inden for de rammer, der er angivet i afsnit 5 og 6.

1.6 Ikke-digitale produkter omfatter i henhold til disse betingelser software på et fysisk medium, som sælgeren leverer som en vare – i givet fald ved at give visse brugsrettigheder inden for de rammer, der er fastsat i stk. 5 og 6 – samt alle former for sammenlignelige fysiske varer.

1.7 Ved at afgive en ordre i overensstemmelse med punkt 2.2 nedenfor accepterer kunden disse generelle forretningsbetingelser.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 I tilfælde af køb i sælgers webshop indgås kontrakten ikke ved at afgive en ordre. Kundens ordre er mere beslægtet med afgivelsen af et tilbud med henblik på indgåelse af en kontrakt. Priser, tilbud og beskrivelser af produkter eller andre tjenester, som sælgeren nævner i sin onlinebutik, er ikke egentlige tilbud.

2.2 Når et køb foretages på en af forhandlerens sider, indgås kontrakten, når kunden afgiver ordren.

2.3 Før validering af ordren via sælgerens online bestillingsformular, kan kunden stadig undgå eventuelle indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til at opdage tastefejl er browserens zoomfunktion, som øger størrelsen på den skrifttype, der vises på skærmen. Som en del af den elektroniske bestillingsproces kan kunderne til enhver tid rette deres indtastninger ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner – indtil de klikker på knappen for at afslutte bestillingsprocessen.

2.4 Når et køb foretages via onlinebutikken, udgør bekræftelse af ordren ikke sælgers accept af det tilbud, som kunden har afgivet. En kontrakt mellem køberen og kunden indgås kun ved efterfølgende handling fra sælgerens side i overensstemmelse med afsnit 2.5.

2.5 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage.

Hvis der foreligger mere end et af de nævnte alternativer, indgås aftalen på det tidspunkt, hvor et af alternativerne indtræffer først.

2.6 Fristen for accept af tilbuddet i henhold til punkt 2.5 løber fra dagen efter, at tilbuddet blev afgivet af kunden, og udløber ved udgangen af den femte dag efter afgivelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden udløbet af den førnævnte periode, anses tilbuddet for at være blevet afvist, og kunden er ikke længere bundet af det forbrug, der er fastsat i den pågældende kontrakt.

2.7 Kontrakten indgås udelukkende på fransk.

2.8 Hvis kunden oplyser en e-mailadresse til opfyldelse af kontrakten, er kunden forpligtet til at sikre, at e-mails sendt af sælgeren kan leveres til denne adresse. Dette gælder især for spamfiltre, hvis korrekte konfiguration er kundens ansvar, som er forpligtet til at sikre, at e-mails sendt af sælgeren eller af tredjeparter, der er ansvarlige for behandling af ordren, kan leveres. Sælgeren eller den tredjepart, der er ansvarlig for behandlingen af ordren, forpligter sig til at designe e-mails på en sådan måde, at de ikke (især gennem den valgte tekstmodel) giver et udseende, der objektivt set sandsynligvis får dem til at fremstå som uopfordrede meddelelser.

3) Formålet med kontrakten

3.1 Sælgeren leverer produkter til kunden. Sælgeren leverer kun tjenesteydelser som accessoriske tjenesteydelser til aftaler om levering af produkter. I sådanne tilfælde er det afgørende, hvilken type ydelse der er aftalt. For at levere de aftalte tjenester bruger sælgeren sine egne medarbejdere, underleverandører eller andre tredjepartsagenter.

3.2 I tilfælde af en kontrakt om levering af ikke-digitale produkter er sælgers ydelse baseret på den beskrivelse, der er givet i sælgers online shop eller på den relevante forhandlerside. Sælgeren henviser til bestemmelserne om ejendomsforbehold i afsnit 10. I tilfælde af en kontrakt om levering af software (i det følgende benævnt “softwarekøb”) forpligter sælgeren sig til at overføre den software, der henvises til i licenscertifikatet, til kunden på permanent basis. Sælgeren forpligter sig til at overføre en kopi af den nævnte software på et egnet medium – såsom en cd-rom, BluRay-disk, USB-nøgle eller via et downloadlink. Før fuld betaling af købsprisen i henhold til punkt 8 er alle databærere og brugerdokumentation underlagt sælgers ejendomsforbehold. Beskrivelsen af produktet i sælgers online shop eller på den relevante forhandlerside er afgørende for, hvilken type software der skal leveres. Sælgeren forpligter sig også til at levere de rettigheder, der er tildelt i overensstemmelse med afsnit 4.

3.3 I tilfælde af en kontrakt om levering af digitale produkter forpligter sælgeren sig til at :

a) i tilfælde af køb af software, at sikre den endelige overførsel af softwaren distribueret i objektkode, i overensstemmelse med licenscertifikatet. Sælgeren skal angive, hvordan softwaren kan downloades og levere en trykt eller downloadbar version af den tilhørende brugerdokumentation. Før fuld betaling af købesummen i henhold til punkt 8, er den udleverede brugerdokumentation omfattet af sælgers ejendomsforbehold. Beskrivelsen af produktet i sælgers online shop eller på den relevante forhandlerside er afgørende for, hvilken type software der skal leveres. Sælgeren er også ansvarlig for de rettigheder, der er tildelt i henhold til stk. 4;
b) i tilfælde af kontrakter om midlertidig overførsel af software (i det følgende benævnt “softwareleasing”), sikre den midlertidige overførsel af softwaren distribueret i objektkode i overensstemmelse med licenscertifikatet. Sælgeren skal angive, hvordan softwaren kan downloades, og levere en trykt eller downloadbar version af den tilhørende brugerdokumentation. Før fuld betaling af købesummen i henhold til punkt 8, er den udleverede brugerdokumentation omfattet af sælgers ejendomsforbehold. Beskrivelsen af produktet i sælgers online shop eller på den relevante forhandlerside er afgørende for, hvilken type software der skal leveres. Sælgeren er også ansvarlig for de rettigheder, der er tildelt i henhold til afsnit 5.
3.4 I tilfælde af en kontrakt om levering af digitalt indhold er sælgeren forpligtet til at levere det digitale indhold. Brug af det digitale indhold, der sendes til kunden, er underlagt den respektive leverandørs brugsbetingelser. Brug af det digitale indhold er betinget af fuld betaling af købsprisen i overensstemmelse med afsnit 8. Sælgeren kan midlertidigt godkende brug før denne dato.

3.5 Sælgeren leverer kun tjenester som kontraktmæssige eller post-kontraktmæssige hjælpetjenester i forbindelse med de førnævnte hovedydelsesforpligtelser, og kun hvis de pågældende tjenester udtrykkeligt er aftalt med kunden.

3.6 Levering af kontraktgenstanden skal ske i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet i afsnit 9.

3.7 Såfremt sælgers opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser hindres eller helt udelukkes af, at kundens medarbejdere, dokumenter, data eller udstyr ikke er til rådighed på en hensigtsmæssig eller tilstrækkelig måde, eller at kunden ikke opfylder sine forpligtelser til at samarbejde, herunder overholdelse af tidsfrister, er sælger berettiget til at opkræve kunden for eventuelle ekstraomkostninger.

3.8 Hvis kunden er en virksomhed, forbeholdes retten til korrekt og rettidig levering fra sælgers egne leverandører, forudsat at sælgeren ikke er ansvarlig for forsinkelsen eller utilstrækkeligheden af den pågældende levering.

3.9 I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols bestemmelser siden UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. dommen, dateret 3. juli 2012 (sag c-128/11), erklærer AGM Software OÜ:

  • At produktet blev erhvervet af AGM Software OÜ i henhold til en kontrakt med dets leverandører, der sikrer dets ægthed og lovlighed;
  • At produktet ikke er en prøveversion eller midlertidig version, men at det er en endelig version;

4) Rettigheder tildelt i kontrakter om køb af software

4.1. Dette afsnit 4 gælder udelukkende for kontrakter om køb af software i overensstemmelse med afsnit 3.2 og 3.3 a).

4.2 Ved fuld betaling af købsprisen i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet i afsnit 8, modtager kunden retten til at bruge produktet på ubegrænset og ikke-eksklusiv basis i det omfang, der er fastsat i kontrakten. Som en midlertidig foranstaltning kan sælgeren give tilladelse til brug af produktet før denne dato. Antallet af personer, der bruger produktet samtidigt, må under ingen omstændigheder overstige den maksimale mængde, der er tildelt de produkter, som kunden har købt. Godkendt brug omfatter installation, indlæsning af softwaren i RAM og den brug, som produktet er beregnet til. Kunden må under ingen omstændigheder udleje eller give underlicens til det købte produkt, distribuere det eller gøre det tilgængeligt for offentligheden, uanset om det sker via kabel eller trådløst, eller videregive det til tredjeparter, uanset om det sker mod betaling eller gratis. Punkt 4.5 forbliver upåvirket.

4.3 Kunden er berettiget til at tage en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre efterfølgende brug.

4.4 Kundens dekompilering og reproduktion af softwaren er kun tilladt inden for rammerne af den gældende lovgivning. Denne tilladelse er dog kun gyldig, hvis sælgeren ikke har givet kunden de oplysninger, der kræves i denne henseende, inden for en rimelig periode.

4.5 Kunden har lov til at overføre den software, han har købt, til en tredjepart på permanent basis og overdrage den tilhørende dokumentation. I så fald ophører brugen af softwaren, og alle kopier af softwaren, der er installeret på kundens computere, samt alle kopier, der er gemt på andre medier, skal slettes eller returneres til sælgeren, medmindre juridiske forpligtelser kræver opbevaring ud over denne periode. På sælgers anmodning skal kunden skriftligt bekræfte, at ovennævnte foranstaltninger er blevet fuldt implementeret eller – hvor det er relevant – forklare årsagerne til forlænget opbevaring. Derudover forpligter kunden sig til udtrykkeligt at aftale med den pågældende tredjepart, at omfanget af de rettigheder, der er tildelt inden for de rammer, der er defineret i dette afsnit 4, skal overholdes. Softwarepakker, der er købt i større mængder, må under ingen omstændigheder opdeles.

4.6 Hvis brugen af softwaren – enten kvalitativt (med hensyn til den tilladte brugstype) eller kvantitativt (med hensyn til antallet af brugere) – overstiger omfanget af de brugsrettigheder, der blev erhvervet, da produktet blev købt, forpligter kunden sig til hurtigst muligt at købe de produkter, der kræves til den tilladte brug. I tilfælde af undladelse fra kundens side vil sælgeren gøre sine rettigheder gældende.

4.7 Under ingen omstændigheder må copyright-meddelelser, serienumre eller andre oplysninger, der er indeholdt i softwaren, og som bidrager til identifikation af programmet, fjernes eller ændres.

4.8 Den leverede licensnøgle giver kunden ret til at bruge den software eller det indhold, der er angivet i den respektive produktbeskrivelse i det omfang, der er beskrevet deri. Produktnøgler er ikke licenser; de tjener kun til at gøre det muligt for kunder, der allerede har modtaget en brugsret (licens) til et computerprogram, at installere og aktivere det.

4.9 I tilfælde af at lageret af det bestilte produkt er opbrugt, accepterer kunden, at sælgeren kan levere en bedre version af produktet, hvis det er tilgængeligt, uden yderligere omkostninger.

5) Tildelte rettigheder i softwareudlejningskontrakter

5.1 Dette afsnit 5 gælder udelukkende for kontrakter om midlertidig overdragelse af software i overensstemmelse med afsnit 3.3 b).

5.2 Ved fuld betaling af købsprisen i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet i afsnit 8, modtager kunden retten til at bruge produktet på et ikke-eksklusivt, ikke-overdrageligt, ikke-underlicenserbart grundlag og begrænset til den relevante aftales løbetid, i det omfang det er angivet i en sådan aftale og det tilhørende licenscertifikat. På et midlertidigt grundlag kan sælgeren tillade brug af produktet før denne dato. Grænsen for den midlertidige overdragelseskontrakt bestemmes af de respektive indikationer i sælgers onlinebutik eller på den relevante forhandlerside eller af det valg, som kunden foretager inden kontraktens indgåelse. Autoriseret brug omfatter installation, indlæsning af softwaren i RAM og den brug, som produktet er beregnet til. Kunden må under ingen omstændigheder udleje eller underlicensere det købte produkt, distribuere det eller gøre det tilgængeligt for offentligheden, uanset om det er via kabel eller trådløst, eller videregive det til tredjeparter, uanset om det er mod betaling eller gratis.

5.3 Kunden er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre efterfølgende brug.

5.4 Kundens dekompilering og reproduktion af softwaren er kun tilladt inden for rammerne af den gældende lovgivning. Denne tilladelse er dog kun gyldig, hvis sælgeren ikke inden for en rimelig frist har givet kunden de oplysninger, der kræves i denne forbindelse.

5.5 Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i afsnit 5.1 til 5.3, er kunden ikke autoriseret til at reproducere softwaren.

5.6 Kunden må ikke stille den leverede software til rådighed for tredjemand; dette gælder også for andre kopier fremstillet af ham. Navnlig må softwaren under ingen omstændigheder overdrages, udlånes, udlejes eller underlicenseres, ligesom den ikke må distribueres eller gøres offentligt tilgængelig.

5.7 Hvis kunden overtræder nogen af ovenstående bestemmelser, bortfalder alle brugsrettigheder, der er tildelt i henhold til den relevante kontrakt, øjeblikkeligt og vender automatisk tilbage til sælgeren. I et sådant tilfælde skal kunden straks ophøre med at bruge softwaren, slette alle kopier af softwaren, der er installeret på kundens computersystemer, og slette eller returnere alle sikkerhedskopier, som kunden har lavet, til sælgeren.

6) Kundens forpligtelser

6.1 Kunden er forpligtet til at gennemføre tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre uautoriserede tredjeparter i at få adgang til de købte produkter. Dette gælder især for kopier af digitalt indhold, som skal opbevares på et sikkert sted, medmindre andet er fastsat i den indgåede kontrakt eller i eventuel tilknyttet brugerdokumentation eller licenscertifikat.

6.2 Kunden skal udpege en kontaktperson, hvis udtalelser i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten og hvis handlinger er bindende for kunden. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

6.3 Før og under indgåelsen af den pågældende kontrakt skal kunden informere sælgeren om alle omstændigheder og procedurer, der er relevante for den kontraktlige handling, for så vidt de er nødvendige og afgørende for forberedelsen og udførelsen af den pågældende kontrakt. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

6.4 Kunden forpligter sig til efter bedste viden og overbevisning at støtte sælgeren i opfyldelsen af kontrakten og bidrage til etableringen af de betingelser, der er nødvendige for en korrekt opfyldelse af kontrakten. Især forpligter kunden sig til at give sælgeren alle dokumenter, data og oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de kontraktlige forpligtelser i den krævede form. Til dette formål er kunden forpligtet til at informere sine medarbejdere i god tid om kommende leverancer eller andre tjenester, der leveres af sælgeren.

7) Fortrydelsesret

7.1 Forbrugeren har fortrydelsesret.

8) Priser og betalingsbetingelser

8.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle yderligere forsendelses- og leveringsomkostninger er specificeret separat i den relevante produktbeskrivelse.

8.2 For leverancer uden for EU er det muligt, at der i visse tilfælde kan opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse kan omfatte omkostninger forbundet med overførsel af det skyldige beløb via kreditinstitutter (f.eks. overførselsomkostninger eller vekselomkostninger) eller skatte- eller toldomkostninger (f.eks. toldafgifter). Sådanne yderligere omkostninger i forbindelse med overførsel af midler kan også opkræves, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betaling fra et land uden for EU.

8.3 Kunden vil blive informeret om betalingsmetode(r) i sælgerens onlinebutik eller på den relevante forhandlerside.

8.4 Hvis der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, forfalder en sådan betaling straks ved aftalens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en anden forfaldsdato.

8.5 I tilfælde af betaling med betalingstjenesten PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt “PayPal”), behandles betalingen i overensstemmelse med PayPals vilkår og betingelser for brug, som er tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full – eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som er tilgængelige på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 I tilfælde af betaling med kreditkort debiteres beløbet, så snart ordren er afsluttet.

9) Forsendelses- og leveringsbetingelser

9.1 Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sendes produkterne til den leveringsadresse, der er angivet af kunden. Den leveringsadresse, der oplyses til sælgeren, når ordren behandles, er afgørende for transaktionen.

9.2 Hvis distributionstjenesten returnerer de produkter, der er sendt til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, er kunden ansvarlig for at bære de påløbne omkostninger. Denne bestemmelse gælder ikke, hvis leveringen mislykkes som følge af, at kunden udøver en gyldig fortrydelsesret, hvis kunden ikke kan holdes ansvarlig for de omstændigheder, der forårsagede, at leveringen mislykkedes, eller hvis kunden midlertidigt var forhindret i at modtage levering af tjenesten, medmindre sælgeren underrettede kunden inden for en rimelig periode om levering af tjenesten.

9.3 Kunden kan af logistiske årsager ikke afhente produkterne hos Sælger.

9.4 Digitalt indhold overføres til kunden i elektronisk form ved at sende et downloadlink. Produktnøgler sendes til kunden via e-mail og på den side, der bekræfter, at betalingen er foretaget.

10) Forbehold for ejendomsret

10.1 Ikke-digitale produkter, der leveres til kunden, forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling af den skyldige købspris (ejendomsforbehold).

10.2 Kunden er forpligtet til at opbevare de ikke-digitale produkter leveret af sælgeren og forpligter sig til at behandle dem med omhu. Ved opbevaring af varer skal kunden angive, at disse produkter er sælgers ejendom, især ved tydeligt at adskille dem fra andre varer på lager. Denne klausul gælder ikke for forbrugere.

10.3 I tilfælde af beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjepart skal kunden informere sælgeren skriftligt så hurtigt som muligt.

10.4 Kunden har ret til at videresælge de ikke-digitale produkter inden for rammerne af en korrekt kommerciel aktivitet; dog er pantsætning eller overførsel af dem som sikkerhed udelukket. Kunden overdrager hermed til sælgeren alle krav op til det endelige fakturabeløb vedrørende sælgerens krav, som tilfalder kunden i forbindelse med videresalg til fremtidige købere eller tredjeparter. I samme omfang som ejendomsforbeholdsklausulen i punkt 10.1 i disse generelle forretningsbetingelser har ovennævnte overdragelse til formål at beskytte det nævnte tilgodehavende. Kunden forbliver bemyndiget til at inddrive disse tilgodehavender, selv efter ovennævnte overdragelse. Sælgeren er dog berettiget til selv at inddrive tilgodehavenderne, hvis kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, er i restance med sine betalinger, anmoder om indledning af insolvensbehandling, eller hvis kunden endeligt indstiller sine betalinger. I sådanne tilfælde kan sælgeren tilbagekalde inkassotilladelsen. Derudover kan sælgeren kræve, at kunden hurtigst muligt informerer ham om de overdragne fordringer og deres debitorer og giver ham en skriftlig erklæring om overdragelse samt alle de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for inddrivelsen af fordringen. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

10.5. Hvis de ikke-digitale produkter, der leveres af sælgeren, kombineres med eller indvæves i andet løsøre, og hvis de derefter bliver en del af et homogent hele, forpligter kunden sig til at overføre sin andel af medejerskab af det homogene hele til sælgeren. Kunden overdrager hermed til sælger alle krav op til det endelige fakturabeløb vedrørende sælgers krav, som tilfalder kunden i forbindelse med videresalg af varer, som sælger er medejer af; sælger accepterer denne overdragelse. Bestemmelserne i punkt 10.4, 3. punktum ff. finder tilsvarende anvendelse. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

10.6 Såfremt kunden anvender de af sælger leverede ikke-digitale produkter på en sådan måde, at de bliver en integreret del af en ny vare, overgår sælgers ejendomsret til delvis ejendomsret til det således fremstillede produkt. Kunden overdrager hermed til sælger alle krav op til det endelige fakturabeløb vedrørende sælgers krav, som tilfalder kunden i forbindelse med videresalg til fremtidige købere eller tredjemand. Bestemmelserne i punkt 10.4, s. 3 ff. finder tilsvarende anvendelse. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

10.7 Hvis de sikkerheder, som sælger er berettiget til, overstiger de sikrede fordringer med mere end 20 %, er sælger forpligtet til på kundens anmodning og efter sælgers valg at frigive de sikkerheder, der overstiger den førnævnte grænse.

11) Sikkerhedsstillelse for kontrakter nævnt i punkt 3.2, 3.3 a) og 3.4

11.1 Bestemmelserne i dette punkt 11 finder anvendelse på aftaler indgået i henhold til punkt 3.2, 3.3 a) og 3.4.

11.2 Krav mod Sælger i anledning af væsentlige mangler er underkastet en forældelsesfrist på et år fra risikoens overgang, for så vidt de vedrører nye produkter eller nye tjenesteydelser. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis længere frister er fastsat ved lov. Denne klausul gælder ikke for forbrugere.

11.3 I tilfælde af levering af brugte produkter er et krav i henhold til garantien for skjulte defekter udelukket – med forbehold for lovbestemmelser og andre eksisterende aftaler. Denne klausul gælder ikke for forbrugere.

11.4 Alle oplysninger om produkterne, uanset om de udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller ej, er kun beskrivelser af egenskaber og ikke garantier, sikrede egenskaber, kontraktmæssigt tilsigtede anvendelser eller lignende. Tilsyneladende fejl (trykfejl, regnefejl, formfejl osv.) i noter, protokoller, brugsanvisninger, beregninger, brochurer, i sælgers online shop osv. kan til enhver tid rettes af sælger. Ethvert krav om fjernelse af sådanne åbenlyse fejl er udelukket.

11.5 Med hensyn til leverancer fra sælgeren er det under alle omstændigheder forhandlerens ansvar at kontrollere den købte vare og underrette sælgeren om eventuelle mangler, de opdager, i overensstemmelse med de juridiske rammer. Hvis en levering foretages på vegne af en mellemmand direkte til en forbruger, gælder den kommercielle forpligtelse til at underrette også uden begrænsning. Denne klausul gælder ikke for forbrugere.

11.6 Hvis kunden afviser sælgerens levering af en anden grund end en væsentlig mangel, der begrænser eller forbyder brugen af den, på trods af at sælgeren har erklæret, at han forpligter sig til at opfylde den indgåede kontrakt, er kunden i misligholdelse af accept. Accept af leverancen kan ikke nægtes på grund af ubetydelige mangler.

11.7 Garantien dækker ikke mangler, der skyldes uhensigtsmæssig brug, ændringer af systemkomponenterne, der strider mod de kontraktlige principper, mangler, der skyldes brug af uegnede organisatoriske ressourcer, brug i et hardware- eller softwaremiljø, der ikke opfylder de krav, der er angivet i licenscertifikatet, usædvanlige driftsforhold eller indgreb i systemerne foretaget af kunden eller tredjeparter. Hvis produkterne anvendes sammen med tredjepartsudstyr, ydes der kun garanti for funktions- og ydelsesfejl, hvis disse fejl også opstår uafhængigt af det pågældende tredjepartsudstyr, eller hvis kompatibilitet med sidstnævnte er kontraktligt aftalt.

11.8 Hvis en leverance er mangelfuld, kan sælger efter eget valg foretage efterlevering ved at afhjælpe manglen (reparation) eller ved at levere en mangelfri vare (omlevering). I sidstnævnte tilfælde er kunden forpligtet til at returnere de defekte produkter på sælgers anmodning i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Hvis kunden er en forbruger, gælder ovenstående sætning under forudsætning af, at anvendelser ikke kan overdrages eller erstattes af deres faktiske værdi. Kunden er forpligtet til at give sælgeren tid og mulighed for efterfølgende udførelse, især efterfølgende forbedring.

11.9 I tilfælde af en påvist mangel og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser skal sælgeren bære de omkostninger, der opstår som følge af verifikationsprocedurerne og den efterfølgende opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser; i dette tilfælde omkostningerne til transport, rejse, arbejde og materialer. Hvis reklamationen over en skjult mangel viser sig at være uberettiget, er sælgeren berettiget til at kræve refusion fra kunden af omkostningerne ved den efterfølgende opfyldelse, medmindre reklamationen ikke kan tilskrives kunden. Hvis den efterfølgende opfyldelse mislykkes, hvis sælgeren definitivt og uigenkaldeligt afviser den efterfølgende opfyldelse, hvis den efterfølgende opfyldelse ikke er acceptabel for kunden, kan kunden, uden at det berører eventuelle eksisterende krav om erstatning, ophæve kontrakten eller reducere den tilsvarende modydelse.

11.10 I tilfælde af ubetydelige afvigelser fra den aftalte kvalitet, i tilfælde af ubetydelig forringelse af funktionaliteten, i tilfælde af naturlig slitage eller skader som følge af forkert eller uagtsom håndtering eller opbevaring, overdreven brug, uegnet udstyr eller eksterne faktorer, der ikke er fastsat i kontrakten, er kunden ikke berettiget til at hævde rettigheder og krav i henhold til garantien for skjulte mangler. Hvis den efterfølgende opfyldelse mislykkes, og kunden stadig er berettiget til at kræve yderligere efterfølgende opfyldelse og til at gøre sine juridiske rettigheder gældende, kan sælgeren kræve, at kunden gør sine rettigheder gældende inden for en rimelig frist. I dette tilfælde skal kunden informere sælgeren skriftligt (f.eks. via e-mail, fax eller brev). Fristen er overholdt, hvis kundens erklæring er modtaget af sælgeren inden fristens udløb. Hvis kunden ikke gør sine rettigheder gældende i tide, kan han kun gøre disse rettigheder gældende, især retten til at trække sig ud af kontrakten eller kræve erstatning i stedet for opfyldelse, og kun hvis en ny rimelig frist, som han har fastsat for efterfølgende opfyldelse, er udløbet uden succes. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

11.11 Kundens regresret mod sælgeren gælder kun, hvis den pågældende kunde ikke har indgået en aftale med sin køber, der går ud over de gældende lovbestemte garantirettigheder. Denne bestemmelse gælder ikke for forbrugere.

11.12 Den forkortede forældelsesfrist og ansvarsfraskrivelsen i punkt 11 i disse almindelige forretningsbetingelser gælder ikke i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af forsætlig pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed fra sælgerens side, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af en relevant garanti vedrørende produkternes kvalitet eller i tilfælde af krav i henhold til produktansvarsloven.

11.13 I det omfang Sælger i henhold til denne Aftale leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold i relation til genstanden for den oprindelige Aftale, finder dette punkt 11 tilsvarende anvendelse.

11.14 I tilfælde af retlige mangler finder bestemmelserne i dette punkt 11 tilsvarende anvendelse.

12) Garanti for kontrakter, der henvises til i afsnit 3.3 b)

12.1 Bestemmelserne i denne paragraf 12 gælder for kontrakter, der er indgået i henhold til paragraf 3.3 b).

12.2 I tilfælde af væsentlige mangler kan kunden gøre sine rettigheder gældende i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvor det er relevant, er kunden forpligtet til at informere sælgeren om eventuelle materielle mangler så hurtigt som muligt.

12.3 Kunden har ikke ret til at kræve øjeblikkelig opsigelse (misligholdelse) af en given kontrakt på grundlag af sælgerens afvisning af at give den brug, der er fastsat i kontrakten. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af svigagtig adfærd fra sælgers side, eller i tilfælde af forsinkelse af levering, der kan tilskrives sælger.

12.4 Kunden er ikke berettiget til at gøre rettigheder og krav vedrørende skjulte mangler gældende i følgende tilfælde: softwaren er anvendt ukorrekt eller misbrugt; softwaren er blevet modificeret eller ændret uden sælgers forudgående skriftlige samtykke; problemer eller fejl opstår som følge af anvendelse i et hardware- eller softwaremiljø, der ikke opfylder de tekniske krav, der er beskrevet i licenscertifikatet – medmindre kunden kan påvise, at manglen skyldes softwaren selv.

12.5 I tilfælde af ubetydelige afvigelser fra den aftalte kvalitet, i tilfælde af ubetydelig forringelse af funktionaliteten, i tilfælde af naturlig slitage eller skader som følge af uhensigtsmæssig eller uagtsom håndtering eller opbevaring, overdreven brug, uegnet udstyr eller eksterne faktorer, der ikke er fastsat i kontrakten, vil kunden ikke kunne gøre sine rettigheder og krav gældende i henhold til garantien for skjulte mangler.

12.6 Den ansvarsfraskrivelse, der er anført i punkt 12 i disse vilkår, gælder ikke i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, lemmer eller helbred, i tilfælde af forsætlig pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed fra sælgerens side, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af en relevant garanti for produkternes kvalitet eller i tilfælde af krav i henhold til produktansvarsloven.

12.7 I det omfang Sælger i henhold til denne Aftale leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold i relation til genstanden for den oprindelige Aftale, finder dette punkt 12 tilsvarende anvendelse.

12.8 I tilfælde af retlige mangler finder bestemmelserne i dette punkt 12 tilsvarende anvendelse.

13) “100% pengene-tilbage-garanti”: Garantiklausul

Garantien er gyldig i en begrænset periode på 2 år fra fakturadatoen. Undtagelsen til denne regel er produkter med en begrænset levetid. For disse produkter er garantiperioden begrænset til den respektive levetid. Hvis det dokumenteres, at produktet er købt hos AGM Software OÜ, og det skriftligt bekræftes, at produktet ikke længere er i brug og ikke er blevet videregivet til tredjepart, refunderes det betalte beløb fuldt ud, uden at det er nødvendigt at fremlægge yderligere dokumentation. Refusionen vil ske 14 dage efter modtagelsen af de dokumenter, som AGM Software OÜ har krævet (købsbevis og skriftlig bekræftelse).

14) Ansvar i tilfælde af andre overtrædelser af kontraktlige forpligtelser

14.1 I tilfælde af anden misligholdelse af kontrakten end en materiel eller juridisk mangel i overensstemmelse med afsnit 11 og 12 er sælgeren ansvarlig for enhver forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra sine organer eller agenter og – uanset graden af skyld – for enhver skade som følge af skade på liv, krop eller helbred.

14.2 Sælger er også ansvarlig for mindre uagtsomhed hos sine medhjælpere i tilfælde af manglende opfyldelse af en kontrakt, forsinkelse i opfyldelsen, brud på en garanti eller brud på enhver anden væsentlig kontraktlig forpligtelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse i sig selv er nødvendig for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og som den anden part har ret til at forvente bliver overholdt. I sådanne tilfælde er sælgers ansvar begrænset til den typiske skade, som sælger med rimelighed kunne have forudset på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.

14.3 Ethvert ansvar fra sælgers side ud over de tilfælde af ansvar, der er beskrevet i afsnit 12.1 og 12.2 – uanset retsgrundlaget – er udelukket. Dette gælder især for alle krav, der opstår som følge af misligholdelse af kontraktlige forpligtelser, samt for ethvert erstatningsansvar, men gælder ikke for krav, der opstår som følge af skader, der er forårsaget på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

14.4 Sælgeren påtager sig intet ansvar for tab af data under test, eventuelle nødvendige reparationer eller andre tjenester. Det er kundens ansvar at sikre, at de data, der opbevares på de relevante enheder eller datalagre, er sikre, og at der ikke opbevares følsomme data der.

14.5 Eventuelle ansvarsbegrænsninger, der er aftalt med kunden, gælder også for sælgers organer og stedfortrædere.

14.6 Ovenstående bestemmelser berører ikke de rettigheder, der følger af produktansvarsloven.

15) Brug af reklamekuponer

15.1 Værdikuponer, der udstedes gratis af sælgeren som en del af kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som kunden under ingen omstændigheder må købe (i det følgende benævnt “salgsfremmende værdikuponer”), må kun bruges i sælgerens onlinebutik og kun inden for den angivne periode.

15.2 Visse varer kan udelukkes fra kampagner, forudsat at udelukkelsen er angivet på kampagnekuponen.

15.3 Kampagnekuponer kan kun bruges, før ordren er afsluttet. Enhver efterfølgende kompensation er udelukket.

15.4 Der kan kun anvendes én kampagnekupon pr. ordre.

15.5 Værdien af produkterne skal mindst være lig med beløbet på kampagnekuponen. En eventuel restsaldo refunderes ikke af sælgeren.

15.6 Hvis værdien af den salgsfremmende voucher ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan forskellen afregnes ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der tilbydes af sælgeren.

15.7 Saldoen på en kampagnekupon vil ikke blive udbetalt i kontanter eller renter.

15.8 Hvis kunden i kraft af den lovbestemte fortrydelsesret returnerer de produkter, der er betalt helt eller delvist med en salgsfremmende voucher, refunderer sælgeren under ingen omstændigheder den salgsfremmende voucher.

15.9 Kampagnekuponer kan overdrages. Sælgeren kan med frigørende virkning foretage betaling til indehaveren, der indløser den salgsfremmende voucher i sælgerens online shop. Denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af kendskab til eller manglende kendskab til den pågældende indehavers uarbejdsdygtighed eller manglende ret til at repræsentere sig selv på grund af en strafbar undladelse.

16) Nævnelse som reference

Hvis kunden er en virksomhed, accepterer han hermed, at sælger kan nævne ham som reference ved at nævne hans virksomhed og bruge det tilknyttede varemærke, især på sælgers websted, inden for sælgers profiler på sociale netværk (såsom Twitter, LinkedIn, Xing) og i sælgers egne publikationer. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke for fremtiden ved at sende en erklæring til sælgeren.

17) Afsluttende bestemmelser

17.1 Kontraktpartneren er kun berettiget til at overdrage rettigheder og gøre krav gældende i forbindelse med kontraktforholdet over for tredjemand efter forudgående skriftligt samtykke fra sælgeren.

17.2 Disse generelle forretningsbetingelser er underlagt fransk lov, uden at udelukke De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og henvisninger til international privat- og procesret. For så vidt angår forbrugere, gælder dette valg af gældende lovramme kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes, ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

17.3 I tilfælde af en tvist, der opstår som følge af kontrakter, som disse GTC finder anvendelse på, har de franske domstole (i overensstemmelse med sælgers hjemsted) enekompetence. Sælgeren er ikke desto mindre berettiget til at gøre sine rettigheder gældende over for kunden ved enhver kompetent domstol, der har jurisdiktion. Denne klausul gælder ikke for forbrugere.